Etapp 62. Runsten vid Nolinge, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Runsten vid Nolinge, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Grödingebanan, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 62. Grödingebanan, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 62. Norrga kvarn, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Norrga kvarn, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Norrga kvarn, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Norrga kvarn, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 62. Norrga kvarn, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Norrga kvarn, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Norrga kvarn, Platser, Sörmlandsleden Etapp 62. Öppna landsdkap, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 62. Snart framme vid Lida, september 1997. : 1997, Friluftsbilder, Lida, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 62. Vid Getaren, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 62. Fågeltornet vid Getaren, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 62. Etappmål, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Lida, Platser, Sörmlandsleden