Etapp 59 Färjan över Skanssundet, januari 2006. : Mörkö, Platser Etapp 59 Försvar av inloppet till Södertälje, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Skanssundet, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Runda bordet, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden
Etapp 59 Naturreservat, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Hörningsnäs, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Hörningsnäs, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Hörningsnäs, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden
Etapp 59 Hörningsnäs, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Hörningsnäs, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Skanssundet, Sörmlandsleden Etapp 59 Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden Etapp 59 Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 59 Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden Etapp 59 Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden Etapp 59 Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden Etapp 59 Övergiven, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 59 Utsikt över Näs by, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Näs by, Platser, Sörmlandsleden Etapp 59 Hallsfjärden, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 59 Över stock och sten, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 59 Viad, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 59 Vägskäl, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 59 Viad, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden