Etapp 31-1. Götas grav, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Götas grav, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Långa längan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Långa längan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 31-1. Långa längan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Långa längan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Långa längan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Vårfruklosterruin, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 31-1. Vårfruklosterruin, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Vårfruklosterruin, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Vårfruklosterruin, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden Etapp 31-1. Gränsten mellan Östergötland och Södermanland, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden
Etapp 31-1. Gränsten mellan Östergötland och Södermanland, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Långa längan, Platser, Sörmlandsleden