Etapp 3.  Nyfors, februari 2011. : Ryggradsdjur, Strömstare Etapp 3.  Nyfors, februari 2011. : Ryggradsdjur, Strömstare Etapp 3.  Strömstare i Nyfors, februari 2011. : Ryggradsdjur, Strömstare Etapp 3.  Årsjön, 1998. : Platser, Tyresta
Etapp 3.  Årsjön, 1998. : Platser, Tyresta Etapp 3.  Tyrsta by, 1998. : Platser, Tyresta Etapp 3.  Tyrsta by, 1998. : Platser, Tyresta