Etapp 22. Till fots är man välkommen, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 22. Skärmskyddet vid Hällaren, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Hällaren, Rastskydd, Sörmlandsleden Etapp 22. Häradsröse, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 22. Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Pilati sjö, Sjöar, Sörmlandsleden
Etapp 22. Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Pilati sjö, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 22. Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Pilati sjö, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 22. Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Pilati sjö, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 22. Torraka, Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 22. Myrsamhälle, Pilati sjö, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 22. Bruksdammen, Hälleforsnäs, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Hällefors, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 22. Bruksdammen, Hälleforsnäs, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Hällefors, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 22. Bruksdammen, Hälleforsnäs, april 1991. : 1991, Friluftsbilder, Hällefors, Sjöar, Sörmlandsleden