Etapp 20.  Etappstart, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 20.  Etappstart, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 20.  Skärmskyddet vid Västersjön, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Rastskydd, Sörmlandsleden, Västersjön Etapp 20.  Skärmskyddet vid Västersjön, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden, Västersjön
Etapp 20.  Skärmskyddet vid Västersjön, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden, Västersjön Etapp 20.  Vid Västersjön, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden, Västersjön Etapp 20.  Sockengräns, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 20.  Sockengräns, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 20.  Sockengräns, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden