Etapp 16. Stuga vid Skottvångs gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Skottvångs gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Skottvångs gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Skottvångs gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden
Etapp 16. Skottvångs gruva, pumpstocksborr, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Skottvångs gruva, pumpstocksborr, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Skottvångs gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Bruksbanan, maj 1992 : 1992, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden
Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden
Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Älgsjöbackens gruva, 1988. : 1988, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Kafferast i gruvområdet, maj 1992. : 1992, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 16. Gruvhål, maj 1992. : 1992, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden
Etapp 16. Vid Bredsjön, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 16. Bredsjön, maj 2008. : 2008, Bredsjön, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 16. Skärmskyddet vid Bredsjön, maj 2008. : 2008, Bredsjön, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 16. Skärmskyddet vid Bredsjön, maj 2008. : 2008, Bredsjön, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden
Etapp 16. Skärmskyddet vid Bredsjön, maj 2008. : 2008, Bredsjön, Friluftsbilder, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 16. Leden, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 16. Sjön Älskaren, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Älskaren Etapp 16. Sjön Älskaren, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Älskaren
Etapp 16. Sjön Älskaren, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Älskaren Etapp 16. Vid sjön Älskaren, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 16. Sjön Älskaren, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 16. Leden, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 16. Etappmålet, maj 2008. : 2008, Friluftsbilder, Sörmlandsleden