Etapp 12. Etappstart Vattgruvmossen, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Stora kobäcken, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sjöar, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Stora kobäcken, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sjöar, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Stora kobäcken, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sjöar, Sörmlandsleden, Vattgruvan
Etapp 12. Vatttgruvmossen, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Vatttgruvmossen, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Vatttgruvmossen, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Kristinagruvan, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan
Etapp 12. Rester av en kolarkoja, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Rester av en kolarkoja, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Rester av en kolarkoja, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 12. Ledmöte, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 12. Sensitivity: Auto [#End of Shooting Data Section] : 2004, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12 Utsikt mot Trönsjön, oktober 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Utsikt mot Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Ledröse, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 12. Ledröse, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Janne vid Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Micke och Fredrik vid Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Micke vid Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 12. Fredrik vid Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Fredrik vid Trönsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Micke och Fredrik vid Trönsjön, juni 1987 : Trönsjön, 1987
Etapp 12 Trönsjön, maj 1989. : 1989, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön 028 Trönsjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön
Etapp 12. Trönsjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön
Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön
Etapp 12. Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Kväll vid Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Kväll vid Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Kväll vid Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön
Etapp 12. Kväll vid Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Kväll vid Trönsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12 Janne och Bosse, Stora Horssjön, maj 1989. : 1989, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Janne och Bosse, Stora Horssjön, maj 1989. : 1989, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Horssjön, Sörmlandsleden
Etapp 12 Stora Horssjön, oktober 1991. : 1991, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Horssjön, Sörmlandsleden Etapp 12. Stora Horssjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sjöar, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12. Stora Horssjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Horssjön, Sörmlandsleden, Trönsjön Etapp 12 Skärmskyddet vid Lilla Horssjön, oktober 1991. : 1991, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sörmlandsleden
Etapp 12 Skärmskyddet vid Lilla Horssjön, oktober 1991. : 1991, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2000. : 1997, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Micke vid Lilla Horsjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden
Etapp 12. Lilla Horssjön, juni 1987. : 1987, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12 Lilla Horssjön, oktober 1991. : 1991, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12 Lilla Horssjön, juni 1992. : 1992, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden
Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Rastskydd, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden Etapp 12. Lilla Horssjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Lilla Horssjön, Sjöar, Sörmlandsleden
Etapp 12. Stora Alsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Alsjön, Sörmlandsleden Etapp 12. Stora Alsjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Alsjön, Sörmlandsleden Etapp 12. Stora Alsjön, maj 2004. : 2004, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Alsjön, Sörmlandsleden Etapp 12. Stora Alsjön, maj 2006. : 2006, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Alsjön, Sörmlandsleden
Etapp 12. Vid Stora Alsjön, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12 Stora Alsjön, juni 1992. : 1992, Friluftsbilder, Sjöar, Stora Alsjön, Sörmlandsleden Etapp 12. Efter stormen. I närheten av Yngsviken, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 12. Efter stormen. I närheten av Yngsviken, maj 2000. : 2000, Friluftsbilder, Sörmlandsleden