Etapp 11. Järna gruvor. : 1992, Friluftsbilder, Platser, Skottvångs gruvor, Sörmlandsleden Etapp 11. Moraån, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Moraån, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Moraån Järna, april 1995. : 1995, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 11. Moraån Järna, april 1995. : 1995, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Trollskogen, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Sjuenda, 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Häradsröse, 1987. : 1987, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 11. Häradsröse, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Häradsröse, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Tunnelgruvan, april 1995. : 1995, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Tunnelgruvan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan
Etapp 11. Tunnelgruvan, 1987. : 1987, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Tunnelgruvan, maj 1996. : 1996, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Storgruvan, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Storgruvan, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan
Etapp 11. Mellanbygget, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Mellanbygget, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Mellanbygget, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan Etapp 11. Blötmark, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden
Etapp 11. Vattgruvmossen, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Sörmlandsleden Etapp 11. Vägen till Vattgruvmossen, maj 2001. : 2001, Friluftsbilder, Platser, Sörmlandsleden, Vattgruvan