016 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 017 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 020 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 021 Blå jungfruslända, hane.. : Insekter, Jungfrusländor
022 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor 023 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor 024 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 025 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor
026 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 029 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor, Järnväg 030 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor, Järnväg 027 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor
028 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 019 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 031 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor 032 Blå jungfruslända, parning : Insekter, Jungfrusländor
033 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor 034 Blå jungfruslända, hona. : Insekter, Jungfrusländor 035 Blå jungfruslända, hane. : Insekter, Jungfrusländor