001 Daggnät. 002 Korsspindel 003 Korsspindel 004 Fångstnät.
005 Korsspindel 006 Korsspindel 007 Blomkrabbspindel 018 Blomkrabbspindel : Insekter
019 Blomkrabbspindel : Insekter 008 Styckning 009 Korsspindel 010 Korsspindel
011 Blomkrabbspindeln ligger i bakhåll för humlebaggen. 013 Blomkrabbspindel : Insekter 014 Blomkrabbspindel : Insekter 021 Blomkrabbspindel : Insekter
015 Kärrspindel : Insekter, Kärrtrollsländor, Parning 016 Kärrspindel : Insekter, Kärrtrollsländor, Nordisk kärrtrollslända 017 Kärrspindel : Insekter 020 Kärrspindel : Insekter
022 Kärrspindel : Dagg, Insekter 023 Fångad : Insekter 012 Lockespindel : Insekter