38 Oxhuvudspinnare, larv. : Insekter, Larver 06 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter 07 Bredbrämad bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter 11 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter
12 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter 13 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter 14 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Insekter 16 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Dagg, Insekter
15 Sexfläckig bastardsvärmare : Bastardsvärmare, Dagg, Insekter 25 Bredbrämad bastardsvärmare 135 Poppelglasvinge : Glasvingar, Insekter 45 Poppelglasvinge
136 Poppelglasvinge : Glasvingar, Insekter 17 Allmän backmätare : Allmän backmätare, Insekter, Nattfjärilar 298 Allmän backmätare : Allmän backmätare, Insekter, Nattfjärilar 299 Allmän backmätare : Allmän backmätare, Insekter, Nattfjärilar
18 Almfläckmätare 19 Almfläckmätare 20 Allmän ängsmätare, hane. 300 Allmän ängsmätare, hane. : Allmän ängsmätare, Insekter, Nattfjärilar
301 Allmän ängsmätare, hane. : Allmän ängsmätare, Insekter, Nattfjärilar 302 Allmän ängsmätare, hona. : Allmän ängsmätare, Insekter, Nattfjärilar 303 Allmän ängsmätare, hona : Allmän ängsmätare, Insekter, Nattfjärilar 21 Backfältmätare : Backfältmätare, Insekter, Nattfjärilar
306 Backfältmätare : Backfältmätare, Insekter, Nattfjärilar 307 Backfältmätare : Backfältmätare, Insekter, Nattfjärilar 317 Dyster fältmätare : Dyster fältmätare, Insekter, Nattfjärilar 318 Dyster fältmätare : Dyster fältmätare, Insekter, Nattfjärilar
323 Förväxlad fältmätare : Förväxlad fältmätare, Insekter, Nattfjärilar 324 Förväxlad fältmätare : Förväxlad fältmätare, Insekter, Nattfjärilar 308 Blekgul lövmätare : Blekgul lövmätare, Insekter, Nattfjärilar 309 Blekgul lövmätare : Blekgul lövmätare, Insekter, Nattfjärilar
310 Blekgul lövmätare : Blekgul lövmätare, Insekter, Nattfjärilar 297 Allavmätare : Allavmätare, Insekter, Nattfjärilar 311 Blåbärslövmätare : Blåbärslövmätare, Insekter, Nattfjärilar 322 Liten fläckmätare : Fläckmätare, Insekter, Nattfjärilar
333 Gulvingad fältmätare : Gulvingad fältmätare, Insekter, Nattfjärilar 334 Gulvingad fältmätare : Gulvingad fältmätare, Insekter, Nattfjärilar 336 Lädermätare : Insekter, Lädermätare, Nattfjärilar 337 Lädermätare : Insekter, Lädermätare, Nattfjärilar
338 Ormbunksmätare : Insekter, Nattfjärilar, Ormbunksmätare 339 Ormbunksmätare : Insekter, Nattfjärilar, Ormbunksmätare 440 Pilbågsmätare : Insekter, Nattfjärilar, Pilbågmätare 455 Sotmätare : Insekter, Nattfjärilar, Sotmätare
456 Sotmätare : Insekter, Nattfjärilar, Sotmätare 457 Sotmätare : Insekter, Nattfjärilar, Sotmätare 458 Stor björkmätare : Insekter, Nattfjärilar, Stor björkmätare 447 Rutig buskmätare : Insekter, Nattfjärilar, Rutig buskmätare
448 Rutig buskmätare : Insekter, Nattfjärilar, Rutig buskmätare 449 Rutig buskmätare : Insekter, Nattfjärilar, Rutig buskmätare 454 Snövit vitvingemätare : Insekter, Nattfjärilar, Snövit vitvingemätare 460 Svartribbad vitvingemätare : Insekter, Nattfjärilar, Svartribbad vitvingemätare
461 Svartribbad vitvingemätare : Insekter, Nattfjärilar, Svartribbad vitvingemätare 462 Svartribbad vitvingemätare : Nattfjärilar, Svartribbad vitvingemätare 459 Svartribbad vitvingemätare : Insekter, Nattfjärilar, Svartribbad vitvingemätare 450 Rödfransad björnspinnare : Insekter, Nattfjärilar, Rödfransad björnspinnare
451 Rödfransad björnspinnare : Insekter, Nattfjärilar, Rödfransad björnspinnare 452 Rödfransad björnspinnare : Insekter, Nattfjärilar, Rödfransad björnspinnare 453 Rödfransad björnspinnare : Insekter, Nattfjärilar, Rödfransad björnspinnare 304 Allmänt nässelmott : Allmänt nässelmott, Insekter, Nattfjärilar
305 Allmänt nässelmott : Allmänt nässelmott, Insekter, Nattfjärilar 315 Dammott : Dammott, Insekter, Nattfjärilar 316 Dammott : Dammott, Insekter, Nattfjärilar, Näckrosmott 443 Purpurmott : Insekter, Nattfjärilar, Purpurmott
444 Purpurmott : Insekter, Nattfjärilar, Purpurmott 445 Purpurmott : Insekter, Nattfjärilar, Purpurmott 446 Purpurmott : Insekter, Nattfjärilar, Purpurmott 319 Fjädermott : Fjädermott, Insekter, Nattfjärilar
314 Brunsprötad skymningssvärmare : Brunsprötad skymningssvärmare, Insekter, Nattfjärilar 442 Poppelsvärmare : Insekter, Nattfjärilar, Poppelsvärmare 441 Poppelsvärmare : Insekter, Nattfjärilar, Poppelsvärmare 312 Brun flickfjäril : Brun flickfjäril, Insekter, Nattfjärilar
313 Brun flickfjäril : Brun flickfjäril, Insekter, Nattfjärilar 327 Grå flickfjäril : Grå flickfjäril, Insekter, Nattfjärilar 463 Vitbrokigt slåtterfly : Insekter, Nattfjärilar, Vitbrokigt slåtterfly 464 Vitbrokigt slåtterfly : Insekter, Nattfjärilar, Vitbrokigt slåtterfly
465 Vitbrokigt slåtterfly : Insekter, Nattfjärilar, Vitbrokigt slåtterfly 328 Gulbrokigt slåtterfly : Gulbrokigt slåtterfly, Insekter, Nattfjärilar 329 Gulbrokigt slåtterfly : Gulbrokigt slåtterfly, Insekter, Nattfjärilar 330 Gulbrokigt slåtterfly : Gulbrokigt slåtterfly, Insekter, Nattfjärilar
331 Gulbrokigt slåtterfly : Gulbrokigt slåtterfly, Insekter, Nattfjärilar 332 Gulbrokigt slåtterfly : Gulbrokigt slåtterfly, Insekter, Nattfjärilar 335 Helfläckat vickerfly : Helfläckat vickerfly, Insekter, Nattfjärilar 325 Gammafly : Gammafly, Insekter, Nattfjärilar
326 Gammafly : Gammafly, Insekter, Nattfjärilar 320 Flikfly : Flikfly, Insekter, Nattfjärilar 321 Flikfly : Flikfly, Insekter, Nattfjärilar