Smultronvisslare Skogsvisslare. Svartfläckig glanssmygare. Silversmygare
Ängssmygare. Mindre tåtelsmygare. Apollofjäril. Skogsvitvinge.
Rapsfjäril. Rovfjäril. Aurorafjäril. Citronfjäril.
Mindre guldvinge. Vitfläckig guldvinge. Violettkantad guldvinge. Hona till vänster och hane till höger. Violettkantad guldvinge
Grönsnabbvinge. Eldsnabbvinge. Eksnabbvinge. Tosteblåvinge.
Mindre blåvinge. Ängsblåvinge. Klöverblåvinge Puktörneblåvinge.
Silverblåvinge. Hedblåvinge Hedblåvinge. Ljungblåvinge.
Violett blåvinge. Silverstreckad pärlemorfjäril. Silverstreckad pärlemorfjäril. Hona till vänster och hane till höger. Storfläckig pärlemorfjäril.
Ängspärlemorfjäril. Skogspärlemorfjäril. Älggräspärlemorfjäril. Brunfläckig pärlemorfjäril.
Prydlig pärlemorfjäril. Fjällpärlemorfjäril. Skogsnätfjäril Amiral.
Tistelfjäril. Tistelfjäril. Svårt att tro det är samma art. Den vänstra visar en ung fräsch fjäril på sensommaren. Fjärilen har kläckts här i Sverige. Den högra visar en nyanländ fjäril på försommaren. Trasig, sliten och blek efter sin flygning från Sydeuropa Påfågelöga. Sorgmantel.
Sorgmantel. På hösten har sorgmanteln mättade fina färger. Till vänster. Efter vinterdvalan har den bleknat och är ganska sliten. Till höger. Nässelfjäril. Vinbärsfuks. Videfuks.
Aspfjäril. Kartfjäril. Vårgeneration. Vitgräsfjäril. Pärlgräsfjäril.
Kamgräsfjäril. Luktgräsfjäril. Slåttergräsfjäril. Slåttergräsfjäril.
Sandgräsfjäril. Skogsgräsfjäril. Kvickgräsfjäril. Förväxlingsrisk 1. Videfuks till vänster och Nässelfjäril till höger.
Förväxlingsrisk 2. Klöverblåvinge till höger och Ängsblåvinge till vänster. Förväxlingsrisk 3 Puktörneblåvinge till vänster och Silverblåvinge till höger. Förväxlingsrisk 4. Många av våra nattfjärilar flyger även på dagen och kan då förväxlas med en dagfjäril. Man kan avgöra om det är en dag-eller nattfjäril genom att titta på antennerna. Dagfjärilar har antenner som ser ut som klubbor. Rapsfjäril till höger. Nattfjärilarnas antenner är smala spröt utan "klubba" eller så kan dom vara formade som kammar. Svartribbad vitvingemätare till vänster. Lika Brunfläckig pärlemorfjäril och Älggräsfjäril.
Smalsprötad bastardsvärmare. Sexfläckig bastardsvärmare. Bredbrämad bastardsvärmare. Mindre bastardsvärmare.
Ängsmetallvinge. Rosenvinge. Brunsprötad skymningssvärmare. Poppelglasvinge
Äppelglasvinge Allmän ängsmätare. Hane till vänster och hona till höger. Allmän backmätare. Ormbunksmätare
Blekgul lövmätare Backfältmätare Gulvingad fältmätare. Lädermätare.
Pilbågsmätare. Sotmätare. Almfläckmätare. Mindre fläckmätare.
Svartribbad vitvingemätare. Dyster fältmätare. Förväxlad fältmätare. Rutig buskmätare.
Brokiga. Dom här nattfjärilarna, Gulbrokigt slåtterfly till vänster,  och Vitbrokigt slåtterfly till höger, ses ofta flygandes på dagen. Fjärilarna besöker ofta blommorna på en äng eller i trädgården Gammafly. Flikfly. Allmäny gräsfly.
Purpurmott. Dammott. Fjädermott. Allmänt nässelmott.