Riddarfjärilar

Makaonfjärilar och apollofjärilar.

14 bilder

Vitfjärilar

Kålfjärilar, höfjärilar och vitvingar.

47 bilder

Juvelvingar

Blåvingar, guldvingar, snabbvingar och gullvivefjärilar.

151 bilder

Praktfjärilar

Pärlemorfjärilar, vinterpraktfjärilar,nätfjärilar, kronseglare och gräsfjärilar.

201 bilder

Tjockhuvuden

Visslare, glanssmygare och smygare.

38 bilder