1993-003 Smailajåkkå vid Mikkastugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1993-004 Smailajåkkås kanjon vid Mikkastugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1993-005 Smailajåkkå vid Mikkastugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1993-006 Smailajåkkå vid Mikkastugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek
1993-007 Smailajåkkå vid Mikkastugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1997-009 Bron över Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-010 Bron över Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-011 Bron över Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder
1997-012 Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 2002-011 Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder 004-015 Bron över Smailajåkkå vid Skarja (Smailaträffen). Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-032 Smailajåkkå vid Mikkastugan. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-033 Ravinen vid Smailaträffen. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder