1998-013 Pierikjaure och Sarvatjåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-014 Pierikjaure. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-015 Pielajauratjah. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-016 Pierikjau. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder
2002-012 Vid Pielajåkkå. Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder 2002-013 Pielajåkkå. Augusti 2002. : 2002, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder 2002-014 Låddepakte. Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder 2002-015 Kväll i Sarek. Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder
2002-033 Utsikt från Pielavaratj mot övre Rapadalen. Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder 2002-034 Utsikt från Pielavaratj mot Låddepakte.. Augusti 2002. : 2002, Fjällvandring, Friluftsbilder 004-013 Snöbrygga över Tjågnårisjåkkåtj. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-035 Matujåkkåtj letar sig ned mot Rapajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek
2006-036 Pielajauratjah. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek 2006-037 Pierikpakte 1789 möh, och Pielajaure. Augusti 2006. : 2006, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek, Växter 2006-038 Pierikpakte, 1789 möh. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek 2006-039 Sarvatjåkkå, 1909 möh. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek
2008-011 Pierikjaure och Pierikpakte. Juli 2008. : 2008, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek 2010-009 Alep Pastajåkkå och Sarvatjåkkå. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2010-010 Pastavagge, västra mynningen. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek 2010-011 Sarvatjåkkå. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pielavalta, Sarek