1998-001 Sitojaure vid Rinim. Augusti 1993.. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-013 Östra mynningen av Pastavagge. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1998-005 Östra mynningen av Pastavagge. Lulep Pastajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-002 Östra mynningen av Pastavagge. Lulep pastajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder
1998-004 Östra mynningen av Pastavagge. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-003 Östra mynningen av Pastavagge. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1992-001 Diagonaler i Pastavagge. Augusti1992. : 1992, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1992-002 Vattendelaren i Pastavagge. Augusti 1992. : 1992, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek
1993-011 Glaciärvatten från Alep Pastajekna. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1993-012 Alep Pastajekna. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 2004-001 Östra mynningen av Pastavagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-002 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder
004-035 Vid östra mynningen av Pastavagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-003 Östra änden av Pastavagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-004 Östra änden av Pastavagge innan Skaitatjvagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-005 Vid Pastavaratj. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder
2004-006 Pastavaratj. Augusti 2004. : 2004, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Vandrare 2004-007 Alep Pastajekna. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-008 Vattendelaren i Pastavagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 004-009 Alep Pastajåkkå. Augusti 2004. : 2004, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Vandrare
004-010 Alep Pastajåkkå. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 004-011 Alep Pastajåkkå innan Pielavalta. Augusti 2004. : 2004, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Vandrare 004-012 Alep Pastajåkkå Alep Pastaskaitatj 1766 möh . Augusti 2004. : 2004, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Vandrare 1998-006 Öster om Äpar. Kåbtajaure. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder
1998-007 Öster om Äpar. Renvaktarstuga vid Lietjit jaure. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-008 Öster om Äpar. Lietjit jaure. Kukkesvagge på andra sidan sjön. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-009 Öster om Äpar.Vuoineslubbalah. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-010 Öster om Äpar. Pierikjåkkå vid Pierikvaratj. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder
1998-011 Öster om Äpar.Pierikpakte. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-012 Öster om Äpar. Sarvajekna. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-040 Tidig morgon i Pastavagge. Alep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-041 Alep Pastajekna. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek
2006-042 Alep Pastajåkkå mot väster. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-043 Ruopsokpakte. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-044 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-045 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek
2006-046 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-047 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-048 Lulep Pastajåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-049 Sitijojaure vid Rinim. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek
2006-050 Sitijojaure vid Rinim. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2006-051 Sitijojaure vid Rinim. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2008-012 Pastavagge, Juli 2008. : 2008, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2010-001 Lulep Pastajåkkå. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek
2010-002 Pastavagge mot öster. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2010-003 Pastavagge vid Skaitatjvagges mynning. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2010-004 Jokken från Skaitatjvagge. Juli 2010. : 2010, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek, Vandrare 2010-005 På väg från Rinim till Pielavalta. Juli 2010. : 2010, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek, Vandrare
2010-006 Pastavagge mot Väster. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek 2010-007 Pastavaratj. Juli 2010. : 2010, Andra, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek, Vandrare 2010-008 Såbbevagges mynning. Juli 2010. : 2010, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Pastavagge, Sarek