1993-001 Kuopervagge vid mynningen av Alkavagge. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1993-002 Kuoper 1686 möh. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1998-017 Kuopervagge och Kuoper. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-013 Utsikt från mynningen av Nasasvagge över Kuopervagge och Lautakjåkkå.Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder
1999-001 Kuopervagge vid Lautakjåkkå. Augusti 1999. : 1999, Fjällvandring, Friluftsbilder 1999-002 Kuopervagge vid Lautakjåkkå. Augusti 1999. : 1999, Fjällvandring, Friluftsbilder 1999-003 Kuopervagge vid mynningen av Nasasvagge. Augusti 1999. : 1999, Fjällvandring, Friluftsbilder 1999-004 Nysnö på topparna i Kuopervagge. Augusti 1999. : 1999, Fjällvandring, Friluftsbilder
1999-005 Kuopervagge och Skårvatjåkka. Augusti 1999. : 1999, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-014 Övre Rapadalen och början på Kuopervagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-016 Kuoperjåkkå och Kuoperskaite, 1644 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-009 Från sluttningen av Kisuris mot norr. Spietjaujåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-010 Rengärden vid Skuollavalta. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-011 Uppe på Lautakvarto. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-029 Uppe på Lautakvarto. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-012 Kuopervagge från Lautakvarto. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-013 Kuopervagge mot söder. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-014 Lautakjåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-015 Vid mynningen av Nasasvagge. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-017 Lautakjåkkå och Nasasvagge. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-018 Lautakjåkkå och Njake, 1348 möh. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-016 Lautakjåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-019 Vid Juovvapåkke. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-020 Kuoperjåkkå mot öster.Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-021 Vattendelarglaciären. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-022 Kuoper, 1686 möh. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-023 Lanjektjåkkå, Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-024 Kuopervagge. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2006-025 Kuoper, 1686 möh. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-026 Vid Vattendelarglaciären. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-027 Kuoperjåkkå. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder 2006-028 Vid mynningen av Alkavagge. Augusti 2006. : 2006, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-007 Efter regnet forsade vattnet nedför fjällsidorna. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder