1998-018  Mörka moln över Alkavagge och Alkajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-019  Tältplats i Alkavagge vid Alkajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1994-001  Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1994-003  Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek
1994-002  Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1997-016  Bron över Miellätno. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-017  Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-018  Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alep Sarvesjåkkå. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder
1997-019  Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-020  Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-017  Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-018  Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder
2004-019  Alkajåkkå och Alkavare 1601 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-020  Svämkäglan mellan Alkavare och Härrapakte. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-021  Svämkäglan mellan Alkavare och Härrapakte sett från Neitarieppevagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-008  Alkavagge vid mynningen mot Kuopervagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-009  Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-010  Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-011  Regn på väg. Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-012  Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-013  Vandrare i Alkavagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-014  Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-015  Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-016  Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-017  Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-018  Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-019  Alkajaure. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-020  Lulep Sarvesjåkkå rinner ut i Alkajaure. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-021  Alkajaure och mynningen av Alkavagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder