1998-018 Mörka moln över Alkavagge och Alkajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1998-019 Tältplats i Alkavagge vid Alkajåkkå. Augusti 1998. : 1998, Fjällvandring, Friluftsbilder 1994-001 Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1994-003 Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek
1994-002 Alkavare kappell. Juli 1994. : 1994, Fjällvandring, Friluftsbilder, Områden, Sarek 1997-016 Bron över Miellätno. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-017 Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-018 Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alep Sarvesjåkkå. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder
1997-019 Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 1997-020 Alkastugan (numera nedbrunnen) vid Alkajaure. Juli 1997. : 1997, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-017 Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-018 Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder
2004-019 Alkajåkkå och Alkavare 1601 möh. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-020 Svämkäglan mellan Alkavare och Härrapakte. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2004-021 Svämkäglan mellan Alkavare och Härrapakte sett från Neitarieppevagge. Augusti 2004. : 2004, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-008 Alkavagge vid mynningen mot Kuopervagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-009 Akkanjalme och Akkatjåkkå, 1974 möh : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-010 Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-011 Regn på väg. Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-012 Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-013 Vandrare i Alkavagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-014 Alkajåkkå. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-015 Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-016 Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-017 Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-018 Alkavare kapell. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-019 Alkajaure. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder 2009-020 Lulep Sarvesjåkkå rinner ut i Alkajaure. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder
2009-021 Alkajaure och mynningen av Alkavagge. Juli 2009. : 2009, Fjällvandring, Friluftsbilder