Karta 3 Sträckan: Abisko - Abiskojaurestugorna. 15 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor Kungsleden Abisko naturrum. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Abisko. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Sträckan: Abisko-Abiskojaure. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
Kungsleden Abiskojokka. Sträckan: Abisko-Abiskojaure. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare Kungsleden Bron över Nissunjokka. Sträckan: Abisko-Abiskojaure. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Parkgränsen. Sträckan: Abisko-Abiskojaure. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder Kungsleden Sträckan: Abisko-Abiskojaure. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
Kungsleden Vid Abiskojaurestugorna. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Bron över Kamajokk. Vid Abiskojaurestugorna. Juni 1989 : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Bron över Kamajokk. Vid Abiskojaurestugorna. Juni 1989 : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Kungsleden Bron över Kamajokk. Vid Abiskojaurestugorna. Juni 1989 : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
Kungsleden Vid Abiskojaurestugorna. Juni 1989 : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden Karta 4 Sträckan: Abiskojaurestugorna - Alesjaurestugorna. 19 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1989-011 Siellajokka. Sträckan: Abiskojaurestugorna-Alesjaurestugorna. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden 1989-012 På sluttningen av Kartinvare. Kieronstugan skymtar på motstående sluttning. Sträckan: Abiskojaurestugorna-Alesjaurestugorna. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
1993-001 Kieronstugan. Kungsleden skymtar på andra sidan sänkan. Sträckan: Abiskojaurestugorna-Alesjaurestugorna. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-002 Kieronstugan. Sträckan: Abiskojaurestugorna-Alesjaurestugorna. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1989-013 Njuikkustabakti. Sträckan : Abiskojaurestugan - Alesjaurestugorna. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden 1991-016 Radujaure. Sträckan: Abiskojaurestugan - Alesjaurestugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder
1989-014 Alesjaure och Vistavarri. Sträckan: Abiskojaurestugorna-Alesjaurestugorna. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden 1991-017 Alesjaure. Sträckan: Abiskojaurestugan - Alesjaurestugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare 1989-015 Alesjaurestugorna sett från Turkitjåkka. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-003 Alesjaurestugorna. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder
1993-004 Sällskapsrummet, Alesjaurestugorna. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 2000-001 Alesjaure sameviste. Augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder 2000-002 Alesjaurestugorna. Augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder 2000-003 Bastun, Alesjaurestugorna. Augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder
2000-004 Vid Alesjaurestugorna. Augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder 2000-005 Alesjaurestugorna. Augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder Karta 5 Sträckan: Alesjaurestugorna - Tjäktjastugan. 13 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1989-018 Alesvagge mot väster. Sträckan:Alesjaurestugorna-Tjäktjastugan. Juni 1989. : 1989, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
1993-005 Alesvagge mot väster. Sträckan:Alesjaurestugorna-Tjäktjastugan. September 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-006 Alesjaurestugorna. Sträckan:Alesjaurestugorna-Tjäktjastugan. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-007 Alesvagge mot öster. Sträckan:Alesjaurestugorna-Tjäktjastugan. September 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-018 Bron vid Tjäktjastugan. Sträckan: Alesjaurestugorna-Tjäktjastugan. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder
1991-019 Tjäktjastugan. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-020 Tjäktjastugan. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder Karta 6 Sträckan: Tjäktjastugan - Sälkastugorna.12 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1991-021 Tjäktjapasset. Sträckan: Tjäktjastugan-Sälkastugorna.Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder
1991-022 Tjäktjapasset. Sträckan: Tjäktjastugan-Sälkastugorna.Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-023 Sälkastugorna. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-024 Sälkastugorna. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1996-006 Utsikt över Tjäktjavagge och Sälkastugorna från Stuor Reaiddavaggi. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Karta 7 Sträckan: Sälkastugorna - Singistugorna. 12 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1996-001 Sälka,1865 möh. Sträckan: Sälkastugorna-Singistugorna. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-025 Utsikt mot Rusjka.Sträckan: Sälkastugorna-Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder 1996-005 Kuoperjåkka rastskydd. Sträckan: Sälkastugorna-Singistugorna. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
1991-012 Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-013 Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder Karta 8 Sträckan: Singistugorna - Kaitumjaurestugorna. 13 km : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1993-009 Tjäktjavagge mot söder. Sträckan: Singistugorna-Kaitumjaurestugorna. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder
1993-010 Tjäktjavagge mot norr. Sträckan: Singistugorna-Kaitumjaurestugorna. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-011 Bro över Tjäktjajokka. Sträckan: Singistugorna-Kaitumjaurestugorna. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-012 Kaitumjaurestugorna. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder Karta 9 Sträckan: Kaitumjaurestugorna - Teusajaurestugorna. 9 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor
1993-013 Kaitumjåkka. Sträckan: Kaitumjaurestugorna-Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-014 Bro över Kaitumjåkka. Kaitumjaurestugorna skymtar i fjärran. Sträckan: Kaitumjaurestugorna-Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-015 Torvkåta. Sträckan: Kaitumjaurestugorna-Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-016 Leden uppe på Muorki. Sträckan: Kaitumjaurestugorna-Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder
1993-017 Vid Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-018 Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-019 Teusajaurestugan. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-020 Teusajaure. Augusti 1993. : 1993, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder
Karta 10 Sträckan: Teusajaurestugorna - Vakkotavarestugan. 15 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1993-021 Utsikt mot Teusajaure. Sträckan: Teusajaurestugan-Vakkotavarestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-022 Sträckan: Teusajaurestugan-Vakkotavarestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-023 Utsikt över Akkajaure mot Suorvadammen. Sträckan: Teusajaurestugan-Vakkotavarestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder
1993-024 Utsikt över Akkajaure mot Suorvadammen. Sträckan: Teusajaurestugan-Vakkotavarestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder 1993-025 Utsikt över Akkajaure mot Akka. Sträckan: Teusajaurestugan-Vakkotavarestugan. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder Karta 1 Sträckan: Nikkaluokta - Kebnekaise fjällstation. 19 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1989-016 Nikkaluokta. Juni 1989. : 1989, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Områden
1991-001 Nikkaluokta. Augusti 1990. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-002 Nikkaluokta kapell. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare 1991-003 Nikkaluokta kapell. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1990-001 Nikkaluokta. Augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
1990-002 Tuolpagorni. Sträckan: Nikkaluokta- Kebnekaise fjällstation. Augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-004 Matrast i regnet. Sträckan: Nikkaluokta- Kebnekaise fjällstation. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare 1991-005 I närheten av Kebnekaise fjällstation. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-006 Ladtjojokka. Kebnekaise fjällstation skymtar på andra sidan jokken. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder
1991-007 Utsikt över Ladjovagge från sluttningen av Kebnetjåkka. Sträckan: Nikkaluokta-Kebnekaise fjällstation. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare 1991-008 Utsikt över Ladjovagge från sluttningen av Kebnetjåkka. Sträckan: Kebnekaise fjälllstation-Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-009 Kebnekaise fjällstation. Juli 1991. : 1991, Byggnation, Fjällvandring, Friluftsbilder 1996-002 Kebnekaise fjällstation,September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Karta 2 Sträckan: Kebnekaise fjällstation - Singistugorna. 14 km. : Fjällvandring, Friluftsbilder, Kartor 1996-003 Tuolpagorni och Singitjåkka, Sträckan: Kebnekaise fjällstation-Singistugorna. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder 1996-004 Singitjåkka.Östra ingången till Singivaggi. Sträckan: Kebnekaise fjällstation-Singistugorna. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder 1991-010 Östra mynningen av Singivaggi vid Tuolpagorni. Sträckan: Kebnekaise fjällstation-Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Friluftsbilder
1991-011 Med utsikt mot Rusjka. Sträckan: Kebnekaise fjällstation-Singistugorna. Juli 1991. : 1991, Fjällvandring, Fredrik, Friluftsbilder, Vandrare 1993-008 Liddubakti, 1695 möh. Sträckan: Kebnekaise fjällstation-Singistugorna. Augusti 1993. : 1993, Fjällvandring, Friluftsbilder