Tarfala På väg upp i Tafalavagge, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Sten på sten i Tarfalavagge, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalastugorna, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
Tarfala Tarfalajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Isfallsglaciären, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
Tarfala Tafalastugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tafalastugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Tarfala Forskningsstationen, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala Tarfalajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala I passet mellan Tarfalatjåkka och Tarfalatjårru, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tarfala I passet mellan Tarfalatjåkka och Tarfalatjårru, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
Tjeuralako Tjeurajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Tjeuralako Tjeurajaure, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Kaskasavagge Kaskasajokka, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Kaskasavagge Rastskyddet i Kaskasavagge, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
Kaskasavagge Nipals, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder