Stuor Reaiddavaggi. Vistasstugorna från Stuor Reaiddavagge, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallo, augusti 1990. : 1990, Christer, Fjälltoppar, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kebnekisefjällen, Nallo, Områden, Stuor Reaiddavagge, Vandrare Stuor Reaiddavaggi. Nallo, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallo, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Nallo, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallo, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Mossa på leden, augusti 2000. : 2000, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Växter Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan,augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallo, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan,augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Norr om Nallostugan, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Utsikt från Sielmatjåkkå, augusti 1990. : 1990, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Nallostugan, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Nallo, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Reaiddajaure, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Reaiddajaure, augusti 2000. : 2000, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Sielmatjåkka, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Stenöken, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Kall morgon, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Västra mynningen av Stuor Reaiddavaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Stuor Reaiddavaggi. Västra mynningen av Stuor Reaiddavaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Västra mynningen av Stuor Reaiddavaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Stuor Reaiddavaggi. Utsikt mot Tjäktjavagge och Sälkastugorna, augusti 1990. : 1990, Fjälltoppar, Fjällvandring, Friluftsbilder, Kungsleden, Leder, Sälka, Sälkastugorna, Tjäktjavagge Stuor Reaiddavaggi. Västra mynningen av Stuor Reaiddavaggi med utsikt över Tjäktjavagge med Sälkastugorna, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder