Singivaggi. Mynningen av Singivaggi från Ladtjovaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Östra mynningen av Singivaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Östra mynningen av Singivaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Singijaure, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Singivaggi. September 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Singijaure, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Singivagge, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Tuolpagorni från Singivaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder
Singivaggi. Västra änden av Singivaggi, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Västra mynningen, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Västra mynningen, september 1996. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder Singivaggi. Västra mynningen med utsikt över Tjäktjavagge, september 1996.. : 1996, Fjällvandring, Friluftsbilder