Hackspettar

10 bilder

Hönsfåglar

13 bilder

Kråkfåglar

34 bilder

Måsfåglar

Måsar, trutar och tärnor.

71 bilder

Rovfåglar

3 bilder

Simfåglar

Änder, lommar, doppingar mm.

82 bilder

Småfåglar

Mesar, finkar och sparvar mm.

102 bilder

Trastar

22 bilder

Vadare

27 bilder