001 Älg,fjolårskalv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg 002 Älg, Rapadalen Sarek nationalpark. : 2002, Djur, Däggdjur, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Ryggradsdjur, Älg 003 Älg, Rapadalen Sarek nationalpark. : 2002, Däggdjur, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Ryggradsdjur, Älg 004 Älg, Rapadalen Sarek nationalpark. : 2002, Däggdjur, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Ryggradsdjur, Älg
005 Älg, Rapadalen Sarek nationalpark. : 2002, Däggdjur, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Ryggradsdjur, Älg 006 Älg, Rapadalen Sarek nationalpark. : 2002, Däggdjur, Fjällnatur, Fjällvandring, Friluftsbilder, Ryggradsdjur, Älg 007 Älgar. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg 009 Älg, fjolårskalv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg
008 Älg, fjolårskalv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg 010 Älgfamilj. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg 011 Älgfamilj. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg 012 Älgkalv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Älg
013 Rödräv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Räv 014 Rödräv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Räv 015 Rödräv. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Räv 016 Hare. : Däggdjur, Hare, Ryggradsdjur
017 Rådjur. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Rådjur 018 Rådjur. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Rådjur 019 Rådjur. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Rådjur 020 Rådjur. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Rådjur
021 Rådjur. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Rådjur 022 Skogsmus. : Däggdjur, Mus, Ryggradsdjur 023 Skogsmus. : Däggdjur, Mus, Ryggradsdjur 024 Skogsmus. : Däggdjur, Mus, Ryggradsdjur
025 Vessla. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Vessla 026 Vessla. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Vessla 027 Vildsvin. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Vildsvin 028 Vildsvin. : Däggdjur, Ryggradsdjur, Vildsvin